top of page

Thuật đọc sách 5 phút đầu - 5 phút cuốiPhương pháp tập trung tối ưu

Dành trọn 60 phút để đọc sách và đọc bốn lần 15 phút trong thời gian trống thì đâu là cách đọc có hiệu quả cao hơn?


Chúng ta thường biết, khi thực hiện một hoạt động nào đó, khả năng tập trung đặc biệt mạnh nhất vào thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “nỗ lực ban đầu” và “nỗ lực sau cuối”. Nói dễ hiểu thì đó là sự cố gắng đầu tiên khi ta bắt đầu “Nào, làm thôi!” và sự cố gắng sau cuối “thêm một chút xíu nữa thôi” khi thấy đích đến đang gần kề.


Người ta đã thực hiện một nghiên cứu tâm lý bằng cách cho hiển thị liên tục các thẻ chữ, trong đó, người tham gia sẽ phải nhìn và cố ghi nhớ được càng nhiều từ vựng càng tốt. Sau một lúc, cho xem lại và kiểm tra họ ghi nhớ được bao nhiêu. Kết quả cho thấy rằng: những từ vựng được cho xem đầu tiên và sau cuối có xác suất chính xác cao, còn những thẻ nằm giữa có câu trả lời chính xác thấp hơn. Thời điểm ban đầu và sau cuối, không chỉ là khả năng tập trung mà cả khả năng ghi nhớ cũng tăng cao hơn.


Đọc sách trong 15 phút, ta có thể có 5 phút nỗ lực ban đầu và 5 phút nỗ lực sau cuối, tổng cộng là 10 phút đọc sách trong trạng thái khả năng ghi nhớ cao. Lặp lại điều này bốn lần, thì trong 60 phút ta đã có 40 phút đọc sách trong trạng thái khả năng ghi nhớ cao.


Mặt khác, nếu ta đọc liên tục trong 60 phút, thì ta chỉ có 5 phút nỗ lực ban đầu và 5 phút nỗ lực sau cuối, tổng cộng là 10 phút đọc sách trong trạng thái khả năng ghi nhớ cao.


Dĩ nhiên, nếu đọc sách trong môi trường dễ tập trung, không có sự quấy nhiễu, dù đọc liên tục trong 60 phút vẫn có thể duy trì, phát huy khả năng tập trung cao. Nhưng lặp lại hành động đọc trong thời gian trống chừng 15 phút vẫn có hiệu quả hơn đọc liên tục.


Trích từ cuốn sách Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu?, tác giả sách Zion Kabasawa.

"Keep Moving Forward" - Tom.

2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
Bài đăng: Blog2 Post
bottom of page